Projektowane elementów w 3D i ich wizualizacje

  • przygotowanie projektu 3D w zależności od funkcji, materiału, możliwości produkcyjnych, wyglądu.