Projektowanie i przygotowanie dokumentacji wykonawczej

  • analiza projektu i optymalizacja wykonania
  • analiza metod standaryzacji
  • projektowanie elementów standaryzowanych
  • analiza elementów trudnych do wykonania i szukanie alternatywy
  • przygotowanie etapów wykonania zadania
  • projektowanie elementów trudnych do wykonania 
  • tworzenie instrukcji ich wykonania z projektowaniem 3D i, jeżeli potrzebne - animacją
  • zarządzanie dokumentacją